Startsidan - Björkebo Kommunikationsbyrå
  Startsidan Mail Sitemap  
              English
Integrerad kommunikation

 

 

 

REKLAMSKOLAN

 

 

 

 
Bookmark and Share
 

Reklamskolan - Bli en bättre beställare

Välkommen till vår reklamskola. Här erbjuder vi enkla och handfasta råd hur du kan effektivisera din kontakt med byrån. Vår online reklamutbildning är uppdelad enligt nedan avsnitt:

Vi genomför givetvis skräddarsydda utbildningar också - kontakta oss.

Steg 1 – Som du frågar får du svar

 1. Som du frågar får du svar” är en känd sanning
  Vi har erfarenhet både från beställar- och konsultsidan och vet hur ofta resultatet av en kommunikationsinsats inte lever upp till förväntningarna. Vi kallar denna del av vår utbildning för vår reklamskola, men den kan likaväl appliceras på andra typer av leverantörer. I vår ”reklamskola” lär du dig att säkerställa att uppställda mål införlivas så att din kommunikationsinsats blir framgångsrik. Att bli en bättre beställare handlar som sagt i grund och botten om att bli en tydligare beställare.
 2. Kommunikation
  Företag kommunicerar intensivt med sina egna kunder eftersom man vet att denna kontakt ska vara tät och innehållsrik för att lyckas. Sällan är man lika duktig på att kommunicera med sina leverantörer. Man kallar ofta till snabba leverantörsmöten där man ger en muntlig beskrivning av vad man funderar över och ber om att få en kreativ lösning presenterad. Ofta är leverantören artig och frågar några grundläggande frågor för att sedan lägga ner tid på research och leverera ett kreativt förslag. Som beställare händer det inte alltför sällan att man då blir besviken av det som presenteras eftersom man hade förväntat sig något annat. En förbättrad och mer genomtänkt kommunikation förbättrar således snabbt resultatet.
 3. Löpande kontakt
  Att ha allt dokumenterat skriftligt minskar risken för att man under arbetets gång blir oense om vad som förväntades och vad den rimliga kostnaden för resultatet bör vara. Se därför till att be om allt ”på papper”: kontaktrapporter, planer, offerter, etc. Och motsvarande, se till att leverantören har allt den behöver av dig.

Upp

Steg 2 – Värdet av en bra kontakt

 1. Öppenhet
  När leverantören har full insikt i din verksamhet, potentiella problem och möjligheter, kan lösningar levereras effektivt. Se till att sluta ett NDA (Non-disclosure agreement) med din leverantör och var fullständigt öppen och transparent i din information. Ge en realistisk bild av såväl din verksamhet som dina konkurrenters styrkor och svagheter. Se din leverantör som en partner som bidrar i ditt företags strategiska utveckling i stället för någon som bara säljer timmar.
 2. Var närvarande
  Värdesätt kontakten med din leverantör på samma vis som du värdesätter dina andra uppgifter.Pålitlighet hos leverantören ses som en självklarhet, men på samma sätt kan leverantören kräva detta av dig. Håll dig till planerade mötena på avtalad tid och svara utförligt på planer, offerter och förslag. Försenade beslut, försämrar och fördyrar även slutresultatet. Se till att planera ordentligt så att dina jobb inte blir expressjobb.Ge leverantören en möjlighet att göra ett bra jobb och en stressad arbetssituation är sällan en bra grundförutsättning.
 3. Anlita leverantören ofta
  Ju mer jobb du ger leverantören, desto viktigare blir du för dem och du kan räkna med mer engagemang än om du skulle använda många olika leverantörer samtidigt.
 4. Bli vänner
  ”The oldest trick in the book”. Om du behandlar din leverantör på samma sätt som dina vänner kan du vara säker på att de kommer att jobba mer entusiastiskt för dig. Man är ofta duktig på att ge negativ kritik, men mindre duktig på att ge den positiva. Skriv och tacka när leverantören gjort något bra, bjud på lunch eller ta med dig fika till nästa möte. Visa att du bryr dig helt enkelt.

Upp

Steg 3 – Pengar och potentiella hinder

 1. Pengar
  Innan du sätter igång, ha koll på vilken budget du har tillgänglig. Många vill inte avslöja sin budget eftersom man vill få ut det allra mesta av en leverantör. Detta kan dock leda till orealistiska förväntningar från båda håll. Var tydlig från början om vilken prisnivå som du har tänkt dig. I sk RFP- (Request for proposal) situationer har det blivit alltmer vanligt att bjuda in flera leverantörer som förväntas lämna kompletta aktvititetsplaner och kreativa approacher utan att få betalt. Om du inte tänker betala för detta, var tydlig med detta från början och låt leverantören veta exakt vad du förväntar dig att den ska leverera gratis.
 2. Respektera leverantörens kunskap
  Kommunikationsbudskap är något alla har en åsikt om. Eftersom de effektivaste budskapen ofta är enkla och konkreta kan man tro att vem som helst kan göra reklam. Men för att skapa fungerande kommunikation krävs såväl teoretisk som praktisk kunskap inom området något som dina leverantörers medarbetare besitter. Respektera deras specialitet och var beredd på att även lyssna på sådant som du helst skulle vilja slippa höra.
 3. Ju fler kockar...
  Man vill ofta förankra material internt och kan då falla i fällan att skicka ut leverantörens förslag på bred remissrunda. Trots att alla har en bra åsikt, behöver det inte betyda att slutresultatet blir bättre. Tvärtom kan detta vattna ur kärnan i förslaget. Begränsa antalet tyckare genom att förankra kravspecen innan du bjuder in leverantören och därefter främst blanda in dem i den tidigaste fasen av projektet. En alltför stor del av slutfakturan består av ändringar under projektets gång, så se till att du vet vad du vill åstadkomma från början.
 4. Utvärdera
  Oftast lanserar man en aktivitet under stor pompa och ståt och går vidare utan att reflektera över en utvärdering av projektet. Det faktum att det är praxis hos leverantörer att ta med en utvärderingsfas i slutet av projektet och även ta betalt för denna visar hur viktigt detta är. Genom att utvärdera resultatet kan du finslipa alla dina kommande projekt och således blir mer effektiv i dina kommunikationsinsatser. Lika viktig som planeringsfasen är innan projektet startas, är även utvärderingsfasen efter slutförd aktivitet.

Upp

Steg 4 – Den perfekta kravspecens innehåll

 1. Bakgrund
  Ge en utförlig beskrivning av företaget, dess mål och verksamhet. Dela in avsnittet i sektioner som vardera beskriver: företaget, visionen, produkter, företagets historia, kunderna, marknaden, konkurrenterna och eventuella sociala aspekter såsom internpolitik som värderingar (tex miljötänkande och socialt ansvarstagande).
 2. Projektbeskriving
  När man skriver en kravspec, gör man ofta misstaget att beskriva vad man ska beställa och inte vad projektet ska leda till. Det är kanske inte en ”8-sidig broschyr” man behöver. Ge därför i stället ett tydligt underlag vad den kommande aktiviteten ska åstadkomma och be leverantören att föreslå en passande aktivitet. Tänk på mål i stället för medel.
 3. Målgrupp
  Indela denna kategori i såväl primära som sekundära målgrupper. Primära målgrupper är oftast dina kunder, så beskriv dem tydligt. Sekundära målgrupper är andra i omgivningen som även de påverkas av ditt budskap men som inte tillhör din främsta målgrupp. Kartlägg köpbeteenden och målgruppernas relation till ditt erbjudande. Beskriv dina säljkanaler och hur du kommunicerar med målgrupperna idag.
 4. Positioneringsstrategi
  Definiera din varumärkesstrategi och visa vilka mål du har med din kommunikation mot såväl de primära som de sekundära målgrupperna. När du definierar dina mål, se till att dessa är mätbara och kan användas vid utvärderingen av projektet. Försök att hålla dig till ett huvudmål och om det inte går så ha inte fler än tre mål. Var även noggrann med att identifiera er USP (Unique Selling Point).
 5. Budskap
  Lägg tid på att formulera ditt absolut viktigast huvudbudskap. Stötta upp med sekundära budskap och lägg till ”proof points” till varje budskap.
 6. Kreativ utformning
  Om du har några önskemål kring utformningen och känslan du vill förmedla, så ta upp det här.
 7. Önskat slutresultat
  Beskriv vad du vill att aktiviteten ska leda till. Ta med den önskade omfattningen, tidsaspekter, ansvarsfördelning samt budget.

Upp

 
 

Copyright © 2007 - 2012 Björkebo Consulting. All rights reserved.

BedrifterOm Oss Tips & Utbildning Kontakta Oss Våra Tjänster