Startsidan - Björkebo Kommunikationsbyrå
  Startsidan Mail Sitemap  
              English
Integrerad kommunikation

 

 

 

PR TIPS

 

 

 

 
Bookmark and Share
 

PR Tips - Effektivisera din PR

Välkommen till vår PR-skola. Här erbjuder vi enkla och handfasta råd hur du kan effektivisera din kontakt med media. Vår online PR-utbildning är uppdelad enligt nedan avsnitt:

Vi genomför givetvis skräddarsydda utbildningar också - kontakta oss.

Steg 1 – Förberedelser

Underskatta inte media. Journalister vill veta var de senaste nyheterna finns: vilka de hetaste produkterna är hur de fungerar och vad en kund kan förvänta sig av en produkt. Deras framgång beror på din framgång och ofta utgör journalister den bästa kundfokusgrupp du kan tänka dig. Som du vet är journalister skeptiska av naturen och det är deras jobb att ifrågasätta. Här följer några grundläggande tips som är ett led i att använda PR som ett strategiskt verktyg i din samlade kommunikationsplattform.

 1. Förbered dig
  Innan du sätter igång, se till att du har klart för dig och har skrivit ner vilka mål du har med din PR-aktivitet, hur du vill positionera dig inför en specifik målgrupp och prioritera dina huvudbudskap. Just att skriva ner är viktigt inte minst för uppföljningens skull.
 2. PR-ansvarig
  Se till att din PR-ansvarige har tillgång till samma material som din marknads- och säljorganisation. Jobba aktivt tillsammans med PR-ansvarige och ta fram konkreta och enkla budskap.
 3. Nära relationer med få utvalda
  Välj ut ett par media som är tonsättande inom din bransch och se till att skapa nära relationer med en eller ett par journalister. Skapa relationer med lokalpressen, de är alltid på jakt efter en nyhet med en annorlunda vinkling och skulle därför kunna vara intresserad av dig och vad ditt företag sysslar med. Regional och lokal media har till uppgift att skriva om det lokala och har kanske inte så stort utbud av kändisar eller välkända experter.
 4. Kom ihåg personalen
  Din egna personal är en viktig målgrupp. De läser tidningar och de blir positivt eller negativt berörda av medias analys av ert företag. Vid en tuff arbetssituation kan det hända att journalister går direkt till de anställda för att ta tempen. Se till att ha tydliga rutiner för vem som får uttala sig för vad. Se till att personalen känner till och kan ditt företags grundbudskap.
 5. Kom ihåg kunden
  Kunder läser också tidningar. Se till att informera kunderna i ett tidigt skede så att de känner sig utvalda och inte behöver informera sig genom publika kanaler. Ett enkelt sätt är att skicka ett nyhetsbrev eller att infoga den senaste nyheten i din email-signatur.

Upp

Steg 2 – Skrivandet

 1. 1+1=2
  Har du två nyheter, skriv två pressreleaser. Sätt inte ihop dem i en.
 2. Ha en bra ”story”
  Se till att det du berättar är något som verkligen är intressant och nyhetsvärdigt för din målgrupp.
 3. Granskning
  Håll fast vid din story även om media börjar syna er. Håll det trovärdiga och ärliga svaret högst.
 4. Håll dig kort och koncis
  Se till att din pressrelease är kort, rakt på sak och trovärdig. Om din produkt inte är verkligt revolutionerande, koppla ihop den i ett intressant sammanhang. En ny webbapplikation kan skapa nya ehandelsmöjligheter. Ett nytt styrsystem kan förändra byggnadsautomation. etc. Detta gör att nyheten har större möjlighet att plockas upp i media.
 5. Facktermer
  Var restriktiv och förklara alltid en fackterm om du tror att din publik inte känner till vad den betyder.
 6. Rubriken och ingressen
  Lyckas du inte att skapa intresse här, så lyckas du inte. Ha en riktig ”killer” headline och få journalisten intresserad om vad du vill berätta.. När pressreleasen skickas via mail är rubriken extra viktig. Ingressen ska sammanfatta hela nyheten (en journalist kapar artikeln nerifrån).
 7. Omfånget
  Det är bra om releasen är på en sida. Länka gärna vidare till mer information på din hemsida. Kom ihåg en officiell företagsbeskrivning på slutet tillsammans med kontaktinformation och webbadress.
 8. Citat
  Se till att inkludera lämpliga citat, gärna från kunder och partners. Detta gör releasen trovärdig. Ange namn och titel efter första citatet och bara namn efter det andra.
 9. De sex frågorna
  Se till att pressreleasen ger svar på kärnfrågorna Vad, När, Hur, Var, Vem, Varför.
 10. Bildbevis
  Numer har det blivit vanligare att ta med en bild i en pressrelease. Tänk även på att komplettera med fler bilder på din hemsida och att bilderna enkelt går att ladda ner i olika format från hemsidan.
 11. När?
  Skicka pressreleasen på morgonen, tidigt i veckan. Redaktionsmöten sker på morgonen. Lägg ut pressreleasen på din hemsida samtidigt som den sänds ut.

Upp

Steg 3 – Skräddarsy

 1. Skräddarsy för publikationen
  Det är självklart att man skriver olika för t.ex. en tekniktidning och en livstilstidning. Men var även medveten om skillnaderna mellan dagspress, veckopress och månadspress. Läsarna av dessa publikationer söker olika delar av ditt budskap. Se även till att din nyhet passar deras vanliga nyhetsstil. En lokaltidning är tex. mer intresserad av den personliga vinklingen medan en facktidning är intresserad av nya kontrakt eller aktuella näringslivsnyheter.
 2. Skräddarsy för marknaden
  Man skriver ofta en pressrelease som sedan skickas ut på alla marknader. Tänk på att koppla nyheten till den region eller det land som den skickas ut i. I många fall är det också nödvändigt att översätta pressreleasen till det lokala språket men ibland är engelska gångbart.
 3. Skräddarsy distributionen
  Med email har det blivit mycket lättare och billigare att skicka ut pressreleaser. Det innebär också att journalister får fler. Ha en skräddarsydd distributionslista för varje release och tänk på att enbart skicka ut relevanta nyheter.
 4. Skräddarsy kontakten
  Alla journalister kan inte vara experter på allt och journalister byter ofta jobb. Se till att uppdatera din kontaktdatabas kontinuerligt och för upp all intressant information om journalisten.

Upp

Steg 4 – Följa upp

 1. Följa upp releaser?
  Det är lätt att bli pressad till att följa upp en pressrelease, men betänk att journalister får hundratals releaser varje vecka. Tänk själv hur du hade känt det om du ovanpå detta får hundratals mail/telefon meddelande som undrar om det fått releasen (vilket de såklart har) och om de vill ha mer information. Följ bara upp när du kan tillägga något.
 2. Följa upp efter intervjun?
  Be att få faktagranska artikeln före publicering. Detta kan även vara ett bra tillfälle att rätta till annat som journalisten kan ha fått om bakfoten. Men, var ödmjuk i dina kommentarer och tänk på att du kommenterar en journalists hjärtesak.
 3. Var förberedd
  Journalister söker alltid något som är nytt och spännande. Var därför beredd på de tuffaste frågorna redan innan du möter dem. Om du inte skulle veta svaret på en fråga, fejka det inte. Var ärlig och säg att du ska kolla upp det och återkom till journalisten. Och på samma sätt –om du blir uppringd av en journalist och känner dig oförberedd, be att få ringa tillbaka, samla tankarna, skriv ner det budskap som du helst vill föra fram.
 4. Inga kommentarer
  Svara aldrig ”inga kommentarer”. Förbered dig innan på besvärliga frågor och be att få återkomma om du inte kan svara.
 5. ”Off the record”
  Tänk efter vad du säger till en journalist. Det finns inget sk ”off the record”. En journalists kund är inte du, det är läsaren. Var medveten om att allt du säger kan komma i tryck.
 6. Krissituationer
  Gå inte i försvarsställning. Alla vet att företag helst vill prata om lösningar och fördelar, men de har fullt upp med sina orostankar. Börja prata rakt och tydligt om problemet och gå därefter över till potentiella lösningar och fördelar.
 7. Kommunicera
  Man ser misstänksamt på stora företag som kopplar på stora kommunikationsapparaten och rullar ut sina budskap. Se istället till att skapa en dialog – detta är en kommunikationsteknik som ger din målgrupp en röst. I en dialog lyssnar man och tar lärdom. Former för en dialog kan vara en online blogg, telefonkonferens eller ett fysiskt möte.
 8. Deadline
  Respektera alltid en journalists deadline – den kan inte flyttas. Se till att ni har rätt information tillgängligt vid rätt tillfälle och kontrollera gärna innan vilka deadlines som gäller för era prioriterade journalister.
 9. Tålamod
  Var medveten om att även om din pressrelease inte blev en artikel, så kan den ha gett värdefull bakgrundsinformation inför framtida artiklar.

Upp

 
 

Copyright © 2007 - 2012 Björkebo Consulting. All rights reserved.

BedrifterOm Oss Tips & Utbildning Kontakta Oss Våra Tjänster