Startsidan - Björkebo Kommunikationsbyrå
  Startsidan Mail Sitemap  
              English
Integrerad kommunikation

 

   

VÅRT SYNSÄTT

 

 

 

 
Bookmark and Share
 

Vårt Synsätt

I vår tids mediebrus och alltjämt ökande fokus på varumärken och rätta värderingar blir det allt svårare för företag att sticka ut och bli hörda. De kulturella och nationella gränserna växer ständigt och företag måste anpassa sig till den förändrande omvärlden. Vi hjälper företag att framgångsrikt kommunicera med sin omvärld. På så sätt gör vi våra kunder intressantare och ger dem verktyg för att tydligare kommunicera sina budskap.

Tidigare har det fungerat med att skrika högre för att synas. Så är det inte idag när slutkunden själv lättare kan välja den information han/hon vill ha. Det har blivit mycket viktigare att kartlägga slutkunden för att förstå hur man bäst kommunicerar mot honom/henne. Tydlighet i budskapen och tillgänglighet med rätt information på rätt plats blir alltmer viktigt.

Vårt mål – hur konstigt det än låter – är att se till att våra kunder därför producerar mindre, inte mer, information. I detta arbete är vårt ledord ”fokus”. Trots att affärsplanen, internkommunikationen, varumärket och externkommunikationen lever i symbios har de ofta sina egna liv med varierande grad av betydelse inom olika delar av organisationen. Vi vet alla att de olika komponenterna måste vara synkroniserade för att uppnå bästa effekt. Det är där vi kommer in i bilden - vårt mål är att få våra kunder att ”fokusera mera.” Och att se till att integrerad kommunikation inte bara blir en tjusig idé på pappret utan omsätts i praktiken. Syftet med integrerad kommunikation är att tydliggöra varumärket.

 
 

Copyright © 2007 - 2012 Björkebo Consulting. All rights reserved.

Om oss Tips & Utbildning Kontakta Oss Tjänster Bedrifter